Komunikaty

Komunikaty wydawane corocznie przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie.

Zawierają głównie roczne sprawozdania z działalności Instytutu oraz opracowania i artykuły historyczne (często dotyczące, lub napisane w oparciu o materiały zgromadzone w IPL).

Całość - wzbogacona materiałem ikonograficznym - stanowi bogate źródło informacji o Instytucie, jego działalności, pracownikach, historii i planach na przyszłość.