Zespół Instytutu

Rada Powierników


 1. Roman Kukliński - Powiernik, Digitalizacja Dokumentów
 2. Andrzej Suchcitz - Doradca Zarządu
 3. Alicja Whiteside - Powiernik, IT Koordynator i Digitalizacja Dokumentów

Pracownicy

Instytut zatrudnia na etacie cztery osoby. W pracach archiwalnych pomagają również delegowani rokrocznie przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych (NDAP) archiwiści z archiwów państwowych w Polsce.
 1. Anna Stefanicka - Sekretarz Generalny
 2. Lidia Letkiewicz - Muzeum i Archiwum Prasowe
 3. Kornelia Balul - Archiwum Prasowe i Archiwum Fotografii
 4. Anna Górka - Archiwum Dokumentów i Archiwum Fotografii

Wolontariusze i Konsultanci


Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie działa od samego początku głównie dzięki ofiarnej i wytrwałej pracy wolontariatu. To dzięki ich poświęceniu, wysiłkowi i umiejętnościom tak ważna dla historii i kultury polskiej instytucja trwa, działa, rozwija się i reprezentuje Polskę i Polaków w Wielkiej Brytanii już ponad 60 lat.

Przedstawiciele najstarszego pokolenia Polonii w Zjednoczonym Królestwie, ramię w ramię z polską imigracją okresu Solidarności i tą najnowszą - przybyłą na Wyspy Brytyjskie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, prowadzą prace archiwalne, udostępniają materiały, wprowadzają nowe techniki zarządzania dokumentacją aktową, digitalizują zbiory, organizują wystawy i sympozja, prowadzą działalność wydawniczą oraz oprowadzają po Muzeum zwiedzających Instytut.

 1. Zofia Wyszomirska Noga - Artysta Rezydent
 2. Joanna Bolton - Newslettery i Projekty wydawnicze
 3. Paweł Filuś - Projekty wydawnicze
 4. Ewa Hammond - Newslettery i Tłumaczenia
 5. Rafał Jabłonski - IT Doradca
 6. Elżbieta Klimowicz - Biblioteka
 7. Dorota Krimmel - Portale Społecznościowe
 8. Magdalena Paczocha - Projekty Filmowe
 9. Marta Szajna - Lekcje Muzealne
 10. dr Olga Topol - Projekty Wystawiennicze
 11. Jakub Skrzypkowiak - Dublety Bilioteczne
 12. Joanna Słowik - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej