Historia Instytutu

Wystawa: M/S Piłsudski

Powstanie i Rozwój


Instytut Piłsudskiego w Londynie jest kontynuacją Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski, który powstał w Warszawie w latach 1923-24. Po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego Instytut ten został przemianowany na Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski.

Przerwana w 1939 roku działalność Instytutu w Warszawie podjęta została po wojnie, na emigracji niepodległościowej. W marcu 1947 r. powołano do życia Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie Poświęcony Badaniu Współczesnej Historii (IJPL). Inicjatorami jego odtworzenia byli m.in. Władysław Bortnowski, Tytus Filipowicz, Kazimierz Iranek-Osmecki, Tadeusz Münnich, Aleksandra Piłsudska, Wacław Stachiewicz i inni. Instytut stał się jedną z pierwszych kulturalnych i edukacyjnych organizacji założonych w celu promowania historii Polski w Wielkiej Brytanii.
Instytut zajmuje się gromadzeniem, zabezpieczaniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem materiałów historycznych (archiwaliów, publikacji i eksponatów muzealnych) z okresu współczesnej historii Polski; w szczególności tych pośrednio lub bezpośrednio dotyczących osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego współpracowników. Do zadań Instytutu Piłsudskiego w Londynie jako placówki naukowo-badawczej należy również rozpowszechnianie wiedzy o Polsce i jej historii wśród szerokiej społeczności — polskiej jak i angielskiej, począwszy od naukowców, a skończywszy na młodzieży szkolnej. Instytut osiąga ten cel poprzez prowadzenie samodzielnych badań, ogłaszanie drukiem opracowań historycznych, organizację odczytów, wykładów i wystaw związanych z patronem oraz rocznicami niepodległościowymi.

W realizacji powyższych zadań pomaga trzech pracowników etatowych oraz przyjeżdżający okresowo z Polski archiwiści z wiodących polskich placówek naukowych. Najważniejszą i najliczniejszą siłą Instytutu jest wielopokoleniowa, oddana sprawie grupa wolontariatu.


Nie Tylko Historia:
Kampania Siedemdziesięciolecia


Instytut Piłsudskiego w Londynie jest niezależną, charytatywną organizacją, działająca na terenie Wielkiej Brytanii od siedemdziesięciu lat. W tym jubileuszowym roku chcielibyśmy zapewnić Instytutowi stabilność finansową na następne lata, aby mógł kontynuować swoją misję.
Zwracamy się z ogromna prośbą o wsparcie naszych wysiłków w celu zapewnienia długoterminowej stabilności Instytutu, przez przekazanie darowizny finansowej lub poprzez polecenie donatora, spółki lub fundacji, które mogą być zainteresowane wspieraniem naszej placówki.
Instytut Piłsudskiego jest non-profit organizacją i przekazane dotacje można odpisać od podatku. Każdy dar będzie dla nas ogromną pomocą. Wpłat można dokonać czekiem, wystawiając go na Instytut Józefa Piłsudskiego, lub bezpośrednio na konto bankowe:
Instytut Jozefa Pilsudskiego, IBAN: GB2 BARC 203 9000 5408 03

Dziękujemy.