Budowanie niepodległego państwa Polskiego, było tematem spotkania w Instytucie, zorganizowanego przez Polish Professionals.

2018-10-07