Uroczystość nadania i przekazania sztandaru Instytutowi

"Dzisiaj spadkobiercy idei Józefa Piłsudskiego tu, w polskim Londynie otrzymają sztandar, jako symbol uzewnętrzniający to czemu służą i w co wierzą" - mówił Fundator sztandaru Minister Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

"Sztandar, który będę miała zaszczyt dziś przyjąć w imieniu społeczności londyńskich piłsudczyków będzie jednym z  symboli - integrujących nasze środowisko, naszą małą ojczyznę w Wielkiej Brytanii. Będzie to znak, który złączy tych, którzy ten Instytut zakładali i tych którzy tę pracę kontynuują dziś." - powiedziała Anna Stefanicka Sekretarz Generalny Instytutu.

Uroczystości poświęcenia sztandaru w kościele garnizonowym p.w. św. Andrzeja Boboli w Londynie dokonał Proboszcz ks. Marek Reczek.

Podczas uroczystości Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował Instytut oraz osoby szczególnie zasłużone dla jego działalności medalami Pro Bono Poloniae oraz Pro Patria.

W imieniu Powierników Instytutu Piłsudskiego w Londynie, Anna Stefanicka, Sekretarz Generalny, dziękując za okazaną organizacji życzliwość i wsparcie wręczyła Ministrowi Janowi Józefowi Kasprzykowi złotą odznakę Instytutu.
2019-03-20