Z wielkim żalem zawiadamiamy o ogromnej stracie, jaką poniosła rodzina instytutowa wraz z odejściem jej Honorowego Prezesa Mieczysława Stachiewicza

2020-04-30