Digitalizacja zespołu Nr 141 Poselstwo Polskie w Rumunii

Kolekcja zawiera dokumenty związane z wizytą Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rumunii w dniach 13-17 września 1922 roku. W zbiorze znajduje się korespondencja dyplomatyczna zwiazana z organizacją wizyty, lista osób towarzyszących ówczesnemu Naczelnikowi Państwa w podróży do Bukaresztu, oraz zestawienie poniesionionych wydatków związanych z organizacją wizyty.
2022-01-16