19 marca - imieniny Komendanta

Uroczystości imieninowe w Sulejówku (1925 r.)
Uroczystości związane z tym dniem dorównywały świętom państwowym 3 maja, 15 sierpnia czy 11 listopada. Schemat przebiegu obchodów był podobny w całym kraju. 18 marca dekorowano i iluminowano budynki, a orkiestry wojskowe odbywały ulicami miast galowy capstrzyk. 19 marca odprawiano uroczystą mszę świętą, wygłaszano odczyty, organizowano akademie i przedstawienia teatralne. Z okazji imienin wydawano też okolicznościowe druki, ulotki i pocztówki.

W szkołach, w tym dniu, uczniowie zamiast lekcji, brali udział w apelach poświęconych postaci Piłsudskiego. Tradycją było też przygotowanie laurek dla dostojnego Solenizanta.
2022-03-18