75 rocznica założenia Instytutu w Londynie

Do grona członków założycieli Instytutu oprócz wybitnych osobistości przedwojennych należała również żona Marszałka Aleksandra Piłsudska. Instytut był jedną z pierwszych kulturalnych i edukacyjnych polskich organizacji założonych w celu promowania historii Polski w Wielkiej Brytanii.

Pierwsze lata, to uwieńczone sukcesem starania o uzyskanie stałej siedziby. Zakupiony przez Instytut dom przy Upper Richmond Road w londyńskiej dzielnicy Putney umożliwił rozwinięcie statutowej działalności. Gromadzono archiwa, zbiory biblioteczne i muzealne. Prowadzono spotkania, wykłady i zebrania dyskusyjne.


W 1972 roku Instytut przeniósł swoją siedzibę do gmachu Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego na Hammersmith.
Obecnie zbiory archiwalne to ponad dwieście kolekcji, na które składają się dokumenty, mapy i fotografie. Księgozbiór obejmuje 7500 pozycji, a muzeum Instytutu posiada ponad dwa tysiące eksponatów związanych nie tylko z osobą Patrona i Legionami Polskimi, ale także te związane okresem II Rzeczypospolitej, II wojny światowej i uchodźstwem polskim w Wielkiej Brytanii.

Instytut jest organizacją, integralnie związaną z polską obecnością w Londynie, coraz częściej odwiedzaną przez anglojęzycznych gości, chętnych do zapoznania się z jego bogatymi zbiorami.

Mimo że główne uroczystości rocznicowe zostały przełożone na koniec września br., to już teraz zapraszamy do śledzenia okolicznościowych informacji, które będziemy regularnie umieszczać na naszych stronach medialnych.


2022-03-18