Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 27 maja 2022, odszedł od nas wieloletni Radny i Sekretarz Generalny Instytutu, zasłużony działacz społeczny - Krzysztof Munnich

Krzysztof Munnich i Mieczysław Stachiewicz w sali muzealnej Instytutu. 2014 r.
2022-06-14