Dar Muzealny

Andrzej Rozbicki przekazuje Annie Górce pamiątki do zbiorów Instytutu
Pan Andrzej Rozbicki powierzył nam zbiór pamiątek przekazanych jego rodzinie w latach 60. ubiegłego wieku przez Aleksandrę Piłsudską. Wśród nich znajduje sie papieros marszałka Józefa Piłsudskiego i wisiorek babki Aleksandry Piłsudskiej.

Osobną część daru stanowi unikatowy zbiór filatelistyczny ojca Pana Andrzeja.

Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi Rozbickiemu za zaufanie i przekazane pamiątki.
2023-05-27