Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska z wizytą w Instytucie

Podczas zwiedzania Instytutu, od lewej stoją: A.Stefanicka Sekretarz Generalny Instytutu, dr M. Laskiewicz Przewodniczący POSK, M. Stąsiek Konsul Generalny RP w Londynie; M. Gosiewska Wicemarszałek Sejmu RP. (fot. A. Whiteside)
2023-06-26