Porządkowanie materiałów archiwalnych Instytutu

Od początku października w naszym archiwum pracuje pan dr Igor Moraczewski z Archiwum Państwowego w Toruniu. Pan Igor uporządkował materiały znajdujące się w spuściznach Kazimierza Glabisza i Aleksandra Bregmana. Obecnie opracowuje kolekcję dokumentów dotyczących działalności Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, a szczególnie Panu Dyrektorowi Pawłowi Pietrzykowi za oddelegowanie pana dr Igora Moraczewskiego do pomocy przy opracowywaniu kolekcji archiwalnych Instytutu.
2023-10-12