Sztandar Związku Strzeleckiego z Horodenki/Flag of The Riflemen’s Association of Horodenka

Sztandar Związku Strzeleckiego z Horodenki od frontu
Materiał ze złotą nitką, 86x89.5 cm, circa 1916 r.
Niezwykle bogato haftowany Sztandar Związku Strzeleckiego z Horodenki, odnaleziony po zakończeniu 2 wojny światowej w Edynburgu. W 1989 roku decyzją I Światowego Kursu – Obozu Kształcenia Harcerek został przekazany do Instytutu Piłsudskiego w Londynie.

Fabric with gold thread, 86x89.5 cm, circa 1916
This richly embroidered flag of the Polish Riflemen’s Association of Horodenka was found after World War 2 in Edinburgh. In 1989 the I World Training Camp for Girls Guides decided to donate it to The Pilsudski Institute of London.
2023-11-23