Rzeźba głowy Tytusa Filipowicza/Head of Tytus Filipowicz

Tytus Filipowicz
Brąz, 35 x 24 x 25 cm, circa 1950 r. - rzeźbiarz nieznany.
Rzeźba głowy Tytusa Filipowicza (1873–1953), ambasadora, polskiego działacza politycznego, dyplomaty i publicysty, działacza Ruchu Prometejskiego, absolwenta London School of Economics, współzałożyciela i członka Rady Instytutu Piłsudskiego w Londynie. Tytus Filipowicz podpisał wraz z Józefem Piłsudskim depeszę iskrową podającą do wiadomosci powstanie niepodległego państwa Polskiego po 123 latach zaborów.

Bronze, 35 x 24 x 25 cm, circa 1950 - Unknown Sculptor.
Tytus Filipowicz (1873–1953) was an ambassador, Polish political activist, diplomat and publicist, member of the Promethean Movement, graduate of the London School of Economics, co-founder and board member of the Piłsudski Institute of London. Tytus Filipowicz and Józef Piłsudski jointly signed the historic telegram of 16 November 1918 notifying world leaders of the re-establishment of the Polish state after 123 years of foreign rule.
2023-11-28