Marszałek Józef Piłsudski na Kasztance/Marshal Józef Piłsudski on his horse 'Kasztanka'

Olej na płótnie, 94.5 x 82 cm, 1928 r.
Obraz Józef Piłsudski na Kasztance jest jednym z najbardziej znanych dzieł Wojciecha Kossaka (1856–1942), malarza historycznego i batalistycznego. Portret konny Marszałka przedstawia Józefa Piłsudskiego na jego ukochanej klaczy bojowej Kasztance. W tle widać legionistów na koniach. Dzieło powstało w 1928 roku, za życia Piłsudskiego, i przedstawia Bitwę Warszawską (nazywaną też Cudem nad Wisłą). Bitwa stoczona w dniach 12–25 sierpnia 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej, uznana jest za jedną z najbardziej przełomowych bitew w historii świata. Autorem i realizatorem planu bitwy, która dzięki pokonaniu Armii Czerwonej zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę, był Józef Piłsudski.
Piłsudski otrzymał Kasztankę w 1914 roku od rodziny Romerów, właścicieli majątku Czaple Małe. Imię Kasztanki wywodziło się od jej umaszczenia.

Oil on canvas, 94.5 x 82 cm, 1928
Józef Piłsudski on Kasztanka is one of the most famous pictures by Wojciech Kossak
(1856–1942), Poland’s foremost painter of history and battle scenes. The equestrian portrait of Marshal Józef Piłsudski shows him on his beloved charger — mare named Kasztanka (in English Chestnut). Legionnaires on horseback are depicted in the background. The painting was executed in Piłsudski's lifetime in 1928, and represents the Battle of Warsaw (also known as ‘The Miracle on the Vistula’). Fought between 12 and 25 August 1920 during the Russo-Polish War, the Battle of Warsaw is considered as one of the world’s most significant battles. Józef Piłsudski orchestrated the strategy for this battle, credited for safeguarding Poland's independence thanks to defeating the Red Army.
Piłsudski received Kasztanka in 1914 as a gift from the Romer family, owners of the Czaple Małe Estate (in English: Small Heron Estate). Her name derives from her coat colour.
2023-11-30