Wstęga Virtuti Militari z lawety pogrzebowej/Great Ribbon of Virtuti Militari

Wstęga Virtuti Militari z lawety pogrzebowej Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Jedwab, fotografia, i metal w historycznej ramie, 37.5 x 26 cm, 20 maja 1935 r.
Ten „świecki relikwiarz” zawiera relikwię w postaci części pośmiertnego ubioru Piłsudskiego — wycinek Wielkiej Wstęgi Orderu Wojennego Virtuti Militari — symbolizującej bohaterstwo. Wyłożona ciemnoczerwonym aksamitem, pozłacana rama zawiera również zdjęcie z pogrzebu. Autentyczność zawartości potwierdza rękopis sporządzony 20 maja 1935 roku w Krakowie przez podpułkownika Tadeusza Tomaszewskiego (1894–1967).

Great Ribbon of the War Order of Virtuti Militari from the Funeral Gun Carriage of the First Marshal of Poland Józef Piłsudski. Silk, historic photograph and metal in a historical frame, 37.5 x 26 cm, 20 May 1935.
This ‘secular reliquary’ contains a relic in the form of Piłsudski’s posthumous attire — a fragment of the great ribbon of the War Order of Virtuti Militari — symbolising heroism. Lined with blood-red velvet, the ornate gilded frame also includes a photograph of the funeral gun carriage. The enclosed handwritten label made by lieutenant colonel Tadeusz Tomaszewski (1894–1967) on 20 May 1935 in Kraków, evidences the authenticity of the contents.
2023-11-30