Opaska i zdjęcie z obozu Internowania Legionistów w Szczypiornie/Armband and photo of the Legionnaires Internment Camp in Szczypiorno

Obóz internowania w Szczypiornie istniał w latach 1915-1922. Przebywali w nim internowani przez władze niemieckie działacze niepodległościowi, żołnierze Legionów Polskich, jeńcy rosyjscy.

The Legionnaires Internment Camp in Szczypiorno existed in the years 1915 - 1922. Independence activists, soldiers of the Polish Legions, and Russian prisoners of war interned there by the German authorities.


2024-01-16