Rzeźba głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego Alfonsa Karnego/A sculptured of Marshal Joseph Pilsudski by Alfons Karny

Rzeźba z brązu przedstawiająca głowę Marszałka Piłsudskiego, ponadnaturalnej wielkości, pomalowana zieloną farbą, osadzona na marmurowym cokole.
Alfons Karny (14 listopada 1901 - 14 sierpnia 1989) był polskim rzeźbiarzem. Tworzył portrety i popiersia, na których gościli takie osobistości jak Albert Einstein, Ignacy Paderewski, Ernest Hemingway, a do tworzenia swoich dzieł wykorzystywał przede wszystkim brąz i granit.

A bronze sculpture of Marshal Pilsudski's head, beyond lifesize, painted in green paint, mounted on marble plinth.
Alfons Karny (14 November 1901 – 14 August 1989) was a Polish sculptor. He created portraits and busts which included celebrities such as Albert Einstein, Ignacy Paderewski, Ernest Hemingway, also, he predominantly used bronze and granite for creating his works.

2024-01-16