Obraz olejny na płótnie Leopolda Lisa Kuli namalowany przez Halinę Karską / Oil on canvas painting of Leopold Lis Kula by Halina Karska

Obraz olejny przedstawiający pułkownika Leopolda Lisa Kulę w mundurze legionisty, zwrócony w prawą stronę; nazwisko artysty w prawym dolnym rogu; oprawiony w złoconą ramę. Okres od początku do połowy XX wieku.

An oil painting of Colonel Leopold Lis Kula in Legionnaire uniform facing proper left; artist's name on bottom right; framed in gilded frame. Period early to mid 20th century.
2024-01-18