Portret Marszałka Józefa Piłsudskiego /The portrait of Marshal Jozef Pilsudski

Witold Tadeusz Mars (1908 - 1985) – polski i amerykański malarz, rysownik i ilustrator. Portret malował w Szkocji w 1941 roku.
Ramę projektował i wykonał Podpułkownik Władysław Passendorfer.


Witold Tadeusz Mars (1908 - 1985) - Polish and American painter and illustrator. He painted the portrait in Scotland in 1941.
The frame was designed and made by Lieutenant Colonel Władysław Passendorfer.
2024-01-18