Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 22.01.1863

Urna z ziemią z grobów pochowanych w Charbinie (Harbinie) Powstańców Styczniowych.
Powstanie Styczniowe było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Jako jedno z nielicznych polskich ruchów narodowo-wyzwoleńczych spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej.

2024-01-19