Obiekt miesiąca - Płaskorzeźba z podobizną marszałka Józefa Piłsudskiego

Podobizna Józefa Piłsudskiego wykonana na ceramicznej płycie przez Piotra Szymłowskiego została opatrzona dedykacją: „W jego pamięci w dniu imienin."

Płaskorzeźba została sporządzona w 1940 roku w Harbinie (Mandżuria) w polskim osiedlu, założonym w 1898 roku przez Polaków pracujących przy budowie Kolei Wschodniochińskiej.
2024-02-24