Orzeł Legionowy na Czerwonym Polu, 1918 r./Polish Legionnaire Eagle Emblem on Red Background, 1918

"Tkanina Orła Strzeleckiego na czerwonym polu, 1918 r."
W ciemnej drewnianej ramie Orzeł Legionowy w koronie na szczycie tarczy wyszytej na czerwonym tle. Wewnątrz drewnianej ramy znajduje się cienka pozłacana obwódka.

"Textile of Polish Legionnaire Eagle on Red Background, 1918"
Within a dark wooden frame is a legionnaire eagle in a crown on top of a shield stitched onto a red background. Inside of wooden frame is a thin gilded border.

2024-04-25