Melchior Wańkowicz i Bitwa o Monte Cassino

Przygotowanie książki do druku w wojennych warunkach było prawdziwym wyzwaniem technicznym i logistycznym. Dzięki współpracy ze znakomitym artystą Stanisławem Gliwą, powstało dzieło wyjątkowe i niepowtarzalne, stanowiące jedno z najważniejszych pozycji poświęconych walkom o Wzgórze Cassino.

Swój niezwykle barwny przekaz z przebiegu zwycięskiej bitwy oparł Wańkowicz na obserwacjach własnych oraz na relacjach żołnierzy niemal wszystkich oddziałów i stopni. Poszczególne fragmenty książki zostały opatrzone autentycznymi zdjęciami, dając bezcenny obraz bitwy i biorących w niej udział żołnierzy. Nowatorskim zabiegiem zastosowanym w Bitwie o Monte Cassino, było dostosowanie tekstu do elementów graficznych w ten sposób, że wplecione w tekst fotografie i rysunki stały się częścią narracji nie wymagając dodatkowych opisów i wyjaśnień.

W Instytucie Piłsudskiego w Londynie zachowała się niewielka część z kilkuset klisz i fotografii użytych w pierwszym wydaniu książki. Zostały one zdigitalizowane i są dostępne na instytutowej stronie website.

Digitalizację zbioru umożliwiła dotacja otrzymana w ramach Programu Ministra KiDN „Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem.”

2024-05-18