Legioniści/Legionnaires

Legioniści, 1914-1917. Akwalera, cześć kolekcji Świrysza-Ryszkiewicza.
Józef Świrysz-Ryszkiewicz urodził się 15 maja 1888 roku w Warszawie, zginął w roku 1942. Malarz batalista, żołnierz.
Malarstwa uczył się od swojego ojca, również artysty – Józefa Ryszkiewicza. Tematem jego obrazów były sceny z polowań, bitew oraz ukazujące wiejskie życie.

Legionnaires, 1914-1917. Watercolour painting, part of Swirysz-Ryszkiewicz collection.
Jozef Swirysz-Ryszkiewicz was born on May 15, 1888 in Warsaw, died in 1942. Battle painter, soldier.
He learned painting from his father, also an artist, Józef Ryszkiewicz. The subject of his paintings were scenes of hunting, battles and rural life.
2024-05-23