Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 41: Długoszewski-Wieniawa Bolesław (1881-1942; generał)

Daty skrajne
Opis zespołu
Długoszewski-Wieniawa Bolesław (1881-1942; generał) - Wwlatach 1914-17 żołnierz Legionów, długoletni adiutant Józefa Piłsudskiego. W latach 1922-24 attache wojskowy w Bukareszcie, w 1938 w GISZu, 1938-1940 ambasador Polski w Rzymie, a od 1940-1942 poseł RP na Kubie. Zmarł w USA w Waszyngtonie.
Opis zawartości zespołu
1. Materiały biograficzne (fotografia, wspomnienia, artykuły prasowe, kopie artykułów), 1923, 1959-68, 1978, 1990-2001; 2. Wiersze B. Wieniawy Długoszowskiego, tekst przemówienia wygłoszonego w Krakowie w 1933, Listy do J. Piłsudskiego (odpis) i list J. Piłsudskiego do Wieniawy (fotokopia), 1920-1933.
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki