Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 42: Fabrycy Kazimierz (1888-1958, generał)

Daty skrajne
Opis zespołu
Fabrycy Kazimierz (1888-1958, generał) - członek Związku Walki Czynnej, Związku Strzeleckiego, żołnierz Legionów. Internowany w Beniaminowie.W latach 1926-1931 wicwminister Spraw Wojskowych i Inspektor Armii Lwów. W kampanii wrześniowej dowódca Armii Karpaty. Przedostaje się na Bliski Wschód. Po wojnie osiedla się w Londynie.
Opis zawartości zespołu
Przemówienia, artykuł wspomnieniowy "Komórka specjalna i moje stosunki z Goeringiem", 1958.
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki