Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 46: Rogoyski Doman

Daty skrajne
Opis zespołu
Sekreatrz Józefa Becka
Opis zawartości zespołu
1 i 2. korespondencja w sprawach wydarzeń historycznych ( w sprawie Becka w Rumunii), 1984-88.
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki