Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 49: Stachiewicz Julian (1890 - 1934, generał)

Daty skrajne
Opis zespołu
Stachiewicz Julian (1890 - 1934, generał) - przed I wojną światową członek polskich organizacji wojskowo- niepodległościowych. W okresie 1914-1918 żołnierz Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Organizator odsieczy dla Lwowa w listopadzie 1918 r. Podczas Bitwy Warszawskiej 1920 r. Szef Sztabu Frontu Środkowego, anastępnie 6. Armii. Organizator i szef Wojskowego Biura Historycznego (1923-1924, 1926-1934), a od 1928 sekretarz generalny Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski. Działacz Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Opis zawartości zespołu
1-8. Dokumenty osobiste - kopie (świadectwa, zaświadczenia,) materiały biograficzne, kopie brulionu, kopie korespondencji, kopie artykułów i opracowań historycznych J. Stachiewicza, artykuły innych o Stachiewiczu i przedwojennych badaniach historyków wojskowości, kopie korespondencji prywatnej, wspomnienia rodzine (większość kserokoopie)
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki