Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 59: Archiwum Franciszka Demla

Daty skrajne
Opis zespołu
Demel Franciszek (pułkownik). W czasie wojny w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w 4 Wołyńskiej Brygadzie Piechoty, jej dowódca od 12 kwietnia 1945 r. Brygada wchodziła w skałd 2 Korpusu, walczyła we Włoszech
Opis zawartości zespołu
1-2. Korespondencja, opracowania, relacje, mapy, 1939-1940, 1970;3. Korespondencja z Jadwigą i generałem Sosnkowskim, 1969-1972 ;
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki