Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 63: Matuszewski Ignacy (1891-1946; pułkownik dyplomowany, Minister Skarbu)

Daty skrajne
Opis zespołu
Matuszewski Ignacy (1891-1946; pułkownik dyplomowany, Minister Skarbu) - polityk, publicysta. Jeden z organizatorów Zjazdu Wojskowych Polaków w Piotrogrodzie w 1917 r., oficer I Korpusu Polskiego i Polskiej Organizacji Wojskowej, szef Oddziału II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w wojnie 1920 r. Poseł RP w Budapeszcie wlatach 1928-1929, minister skarbu (1931). W 1939 r. Kierował ekspedycją złota Banku Polskiego z Kraju. Od 1941 r. W Nowym Jorku, gdzie należał do inicjatorów powołania Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia i Instytutu Józefa Piłsudskiego.
Opis zawartości zespołu
1. Wycinki prasowe, kopie listów, broszury
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki