Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 82: Waksmundzki Krystian, Związek Legionistów Polskich, tzw. Instytut Józefa Piłsudskiego w Kraju

Daty skrajne
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
1-2. Listy dokumenty dot. K. Waksmudzkiego; 3. Dokumenty dot. tzw. Instytutu Piłsudskiego w kraju; 4, Druki ulotne, wycinki prasowe; 5 Skargi na p. Waksmundzkiego
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki