Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 85: Archiwum Jana Bociańskiego

Daty skrajne
Opis zespołu
Bociański Jan (1902-1974; dyplomata) - od 1926 r. w MSZ. W latach 1926-29 zatrudniony w Prezydium Rady Ministrów. Był sekretarzem premiera Józefa Piłsudskiego. Od 1931r. attache ambasady w Paryżu, następnie w 1933 r. Attache konsulatu w Opolu. W 1935 mianowany konsulem i kierownikiem konsulatu wMorawskiej Ostrawie. W marcu 1939 r. Odwołany do Centrali MSZ w kraju. W czerwcu 1939 r. Mianowany zastępcą naczelnika wydziału prasowego MSZ. Był związany z Oddziałem II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. 17 września 1939 roku przekroczył granicę rumuńską. Przebywał we Francji, następnie przedostał się do Wielkiej Brytanii. W grudniu 1943 r. Powołany do MSZ w Londynie. W lipcu 1945 kończy służbę w MSZ
Opis zawartości zespołu
1. Dokumenty osobiste - nominacje, paszporty, legitymacje,świadectwa, umowy o pracę, teksty artykułów: "Jeszcze w sprawie Samodzielnej Brygady Podhalańskiej w Norwegii", "Polski projekt wojny prewencyjnej"; 2. Wspomnienia, Wycinki prasowe i notatki, materiały dot. Bitwy pod Wizną; 3. Korespondencja; 4 Notatki, korespondencja, wycinki prasowe o polskim wykrywaczu min i dot. Saperów; 5. Sprawy polityczne - spis umów międzynarodowych Polski od września 1939 r., protokół z przesłuchania w ambsasadzie R.P. W Bukareszcie, odpisy korespondencji, raporty z przesłuchań uciekinierów z Polski i przybyłych z oflagów z 1945 i inne fragmentydokumentacji związanej z pracą w MSZ w 1945 r ., artykuły, recenzje (mi.n sprawa Zaolzia, sprawy Żydów); 5. Korespondencja w sprawie Śląska Cieszyńskiego - służbowa pomiedzy konsulatem w Morawskiej Ostrawie a MSZ, z Drymmerem, Zajączkowskim, tłumaczenie artykułów czeskich (1933-1938);7. Korespondencja w sprawie recenzji, opracowań; 8. Fragmenty prasy polonijnej amerykańskiej, druki ulotne - broszura wystawy o Koperniku w New Britain tv v
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki