Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 89: Grzybowski Wacław (1887-1959; dyplomata)

Daty skrajne
Opis zespołu
Grzybowski Wacław (1887-1959; dyplomata) - polski dyplomata i filozof, współpracownik Kazimierza Bartla. Studiował we Florencji[1]. Przed przewrotem majowym sekretarz związanej z Józefem Piłsudskim Partii Pracy (powstałej z Klubu Pracy), grupującej kilkunastu posłów i senatorów z różnych formacji politycznych, głównie z PSL „Wyzwolenie". Później był posłem II RP w Pradze w latach 1927-1935 i ambasadorem w Moskwie od lipca 1936 do 17 września 1939. Od 1939 r. do śmierci przebywał na emigracji biorąc czynny udział w emigracyjnym życiu politycznym.
Opis zawartości zespołu
Teksty przmówień okolicznościowych poświęconych Piłsudskiemu, analizy polityczne, wspomnienia, notatki Wacława Grzybowskiego, korespondencja wdowy po Wacławie Grzybowksim z Instytutem Piłsudskiego w sprawie przekazania materiałów męża
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki