Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 92: Sławek Walery (1879-1939; premier, Marszałek Sejmu)

Daty skrajne
Opis zespołu
Sławek Walery (1879-1939) - polityk okresu II Rzeczypospolitej, trzykrotny premier Polski, marszałek Sejmu, podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego. Członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej Organizacji Bojowej, jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, liderobozu sanacyjnego (tzw. Grupy pułkowników), jeden z głównych twórców założeń konstytucji kwietniowej. Pod koniec życia zmarginalizowany wewnątrz sanacyjnego obozu rządowego, popełnił samobójstwo
Opis zawartości zespołu
Opracowania, wspomnienia, wycinki prasowe, korepondencja w sprawie Sławka, fotografie
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki