Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 99: Archiwum Bogusława Miedzińskiego

Daty skrajne
Opis zespołu
Miedziński Bogusław (1891-1972; polityk, publicysta, Wicemarszałek Sejmu i Marszałek Senatu) - dziennikarz, polityk, jeden ze współorganizatorów i dowódców Polskiej Organizacji Wojskowej, w latach 1927 - 1929 był ministrem poczt i telegrafów. Współautor deklaracji politycznej Obozu Zjednoczenia Narodowego. W 1934 przejął koncern Prasa Polska SA. który w lutym 1935 przekształcił w koncern Dom Prasy S.A. Posiadał znaczne wpływy w innych koncernach prasowych, w latach 1929–1938 redagował dziennik "Gazeta Polska". Od września 1939, aż do śmierci, przebywał na emigracji, od 1941 na terenie Afryki Południowej, a od 1947 w Anglii.
Opis zawartości zespołu
Dokumenty osobiste, artykuły, listy do redakcji, artykuły, przemówienia, życiorysy, wycinki prasowe, korespondencja (m. in. Z generałem Sosnkowskim i Panią Sosnkowską) , wspomnienia, opracowania i sprostowania do artykułów
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki