Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 107: Archiwum Bogdana Podoskiego

Daty skrajne
1941-1986
Opis zespołu
Podoski Bohdan (1894-1986), polski prawnik, polityk, marszałek Sejmu, członek emigracyjnej Rady Narodowej, prezes Ligi Nieodległości Polski
Opis zawartości zespołu
Dokumenty osobiste, korespondencja osobista, nominacje, wspomnienia, materiały z Tymczasowej Rady Jedności Narodowej (m in. materiały Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego, opracowania z zakresu polityki międzynarodowej, biuletyny, sprawozdania, wycinki prasowe, korespondencja,, dzienniki urzędowe, artykuły, przemówienia, materiały dot. zbrodni katyńskiej, Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Dokumenty osobiste
1 Dokumenty osobiste - świadecywa, dyplomy, paszporty, życiorysy 1942 1974 pol., ros, ang.
2 Dokumenty rodzinne - korespondencja 1942 1980 pol.
3 Dokumentacja finansowa z Wielkiej Brytanii 1945 1952 ang.
Okres II wojny światowej
4 Dokumentacja dot. spraw kasowych z Nukus 1941 1942 ros. , pol.
5 Wspomnienia B. Podoskiego (24.07.1942-21.04.1943), ks. V pol.
6 Wspomnienia B. Podoskiego (25.08.1943-19.03.1944), ks. VI i ks. VII pol.
7 Wspomnienia B. Podoskiego (24.03.1944-10.10.1944), ks. VIII pol.
8 Wspomnienia B. Podoskiego (10.10.1944-10.06.1945), ks. IX pol.
9 Wspomnienia B. Podoskiego (10.10.1944-10.06.1945), ks. IX - kopia rękopisu z Instytutu Hoovera w Stanford pol.
10 Wspomnienia B. Podoskiego (27.06.1945-18.08.1946), ks. X pol.
11 Wspomnienia B. Podoskiego (27.06.1945-18.08.1946), ks. X pol.
12 Oświadczenia i zaświadczenia Bohdana Podoskiego o zachowaniu się innych osób podczas II wojny światowej pol.
Materiały dotyczące emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii
13 Sąd Honorowy w sprawie honorowej J. Żaby i Z. Stohla 1947 1947 pol.
14 Korespondencja Bohdana Podoskiego w sprawach publicznych 1944 1986 pol.
Opracowania i wystąpienia
15 Wystąpienia Bohdana Podoskiego w sprawach publicznych - notatki, teksty i materiały do wystąpień 1944 1984 pol.
Materiały dotyczące emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii
16 Zjednoczenie emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii - protokół w sprawie zjednoczenia oraz akt zjednoczenia 1953 1954 pol.
17 Tymczasowa Rada Jedności Narodu - materiały dot. okoliczności powstania oraz jej działalności 1950 1959 pol.
18 Tymczasowa Rada Jedności Narodu - materiały Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego oraz korespondencja ze stronnictwami politycznymi 1960 1962 pol.
19 Tymczasowa Rada Jedności Narodu - ,ateriały Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego 1963 1968
20 Ogólny Zjazd Polaków w Wielkiej Brytanii w 1962 roku - materiały organizacyjne i wyborcze 1961 1962 pol.
21 Scalenie obozu niepodległościowego (emigracji politycznej) - protokoły, oświadczenia, sprawozdania i korespondencja 1967 1972 pol.
22 Materiały dotyczące emigracji politycznej w Londynie - pisma, oświadczenia, stanowiska stronnictw politycznych 1967 1979
23 Liga Niepodległości Polski - korespondencja, pisma i notatki B. Podoskiego jako przewodniczącego LNP 1970 1985 pol.
24 Rada Jedności Narodowej - materiały organizacyjne, sprawozdania i pisma Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego 1969 1971 pol.
25 Rada Narodowa Rzeczpospolitej Polski - materiały organizacyjne i wyborcze, protokoły, pisma i korespondencja 1974 1983 pol.
Opracowania i wystąpienia
26 Odpowiedź Bohdana Podoskiego na pytania młodego doktoranta Ed. Wynot'a 1968 1968 pol.
27 Analizy i opracowania - dot. stosunków polsko-sowieckich, polsko-węgierskich, legalności rządu emigracyjnego 1946 1951 pol., ang.
28 Bohdan Podoski: "Józef Piłsudski i Konstytucja Kwietniowa" (odczyt z okazji imienin Piłsudskiego - 19.03.1948 r. w Londynie) 1948 1948 pol.
29 Opracowania: "The mass murder of Polish prisoners in Katyn" oraz "PSZ w ZSRR" (fragment zarysu dziejów) 1946 1946 pol., ang.
30 Opracowania i wystąpienia gen. Kazimierza Sosnowskiego oraz dot. Leopolda Lisa Kuli, Legionów Polskich, federacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej 1957 1966 pol.
Materiały dotyczące emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii
31 Społeczność akademicka z Uniwerystetu Stefana Batorego w Wilnie - materiały i korespondencja B. Podoskiego dot. obchodów 400. lecia uniwersytetu i społeczności akademickiej 1976 1978 pol.
Opracowania i wystąpienia
32 Wspomnienia pośmiertne autorstwa B. Podoskiego 1964 1984 pol.
33 Wiersze z lat 1940-1948 pol.
Wydawnictwa, druki, prasa i wycinki prasowe
34 Wycinki prasowe pol.
35 Wydawnictwa, komunikaty, druki i statuty organizacji emigracyjnych 1946 1985 pol.
36 Prasa: "Rzeczpospolita Polska" - pismo poświęcone sprawom politycznym, społecznym i kulturalnym 1977 1979
37 Prasa: "Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza" 1965 1977 pol.