Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 118: Weese Kazimierz (1898-1970)

Daty skrajne
Opis zespołu
Weese Kazimierz (1898-1970) - , legionosta, peowiak, isntruktor Straży Kresowej na Chełmszczyźnie. W 1914 wraz z grupą harcerzy wstępuje do I Brygady Piłsudskiego, od 1915 r. W Pułu Ułanów Beliny, z powodów zdrowotnych odkomenderowany do pracy w POW. Po odzyskaniu niepodległości instruktor Straży Granicznej, później oficer łącznikowy Oddziału II naczelnego Dowództwa. Po wojnie pracownik cywilny, organizator i kierownik kooperatyw spożywczych na Pomorzu. Od 1928 r. W administracji państwowej, wicestarosta w Sarnach, Zdołbunowie, starosta od 1937 r. w Łunińcu, od 1938 r. w Wołozynie. Po kampanii wrześniowej przedostaje się do Francji.Później w Anglii jest urzędnikiem konsulatu generalnego w Londynie. Po wojnie urzędnik w UNRA.
Opis zawartości zespołu
Opracownie: "Wyzwolenie Chełmszczyzny w 1918 r.", sprawozdanie z zebrania redacyjnego w Istytucie z udziełem ministra Grabowskiego
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki