Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 122: Modelski Tadeusz (Kierownik Działu Bezpieczeństwa MSW)

Daty skrajne
Opis zespołu
Modelski Tadeusz (Kierownik Działu Bezpieczeństwa MSW) - prawnik i ekonomista – przed wojną był jednym z wyższych przedstawicieli administracji m. st. Warszawy. Po wybuchu wojny pełnił kolejno funkcje: wyższego oficera Wydziału Prawnego MSW w Paryżu, wyższego oficera MSW w Londynie i naczelnika Departamentu Prawnego Ministerstwa Odbudowy Administracji Państwowej. Od września 1941 r. do lipca 1943 r. Modelski był oddelegowany na szefa wywiadu MSW w Londynie.
Opis zawartości zespołu
Korespondencja
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki