Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 138: Archiwum Ludomira Rayskiego

Daty skrajne
Opis zespołu
Rayski Ludomir (1892-1977) - genera brygady, pilot, inżynier. Legionista, podczas wojny polsko sowieckiej prowadzi do boju amerykaską lotniczą "Eskadrillę Kościuszki". Przed wojną Szef Departamentu Lotnictwa, po klęsce wrześniowej zdymisjonowany i obwiniany za stan polksiego lotnictwa - skazany wyrokiem Sądu Polowego w Paryżu w 1940 r. Odsunięty od polskich spraw lotnictwa i przetrzymywany na wyspie Rothesay (Wyspa Wężów) w Szkocji. Alianci docenili jego doświadczenie i wykorzystali jego umiejętności. Walczył często jako wolontariusz. Na początku 1943 r. Powrócił do czynnej służby. Po śmierci gen. Sikorskiego wysłany przez gen. Sosnkowskiego na Bliski Wschód jako dowódca Polskich Sił Powietrznych. Rayski brał udział w wielu ryzykownych misjach lotniczych, m.in. Wykonywał niebezpieczne loty nad Warszawą podczas Powstania Warszawskiego.
Opis zawartości zespołu
Korespondencja, recenzje, wycinki prasowe z artykułami o polskim lotnictwie, polemiki, opracowanie "Poland's Treason" (maszynopis), fotografie
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki