Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 139: Leroch-Orlot Rudolf (1893-1978) - pułkownik

Daty skrajne
Opis zespołu
Leroch-Orlot Rudolf (1893-1978) - pułkownik, legionista I Brygady Legionów, uczestnik wojny 1919-1920, w czasie wojny w II Korpusie we Włoszech. Działacz społeczny w Argentynie, m.in. Wiceprezes Związku Polaków, członek i założyciel Towarzystwa Miłośników Historiiw Buenos Aires, prezes Związku Legionistów w Argentynie
Opis zawartości zespołu
Korespondencja głównie ze Związkiem Polaków w Argentynie oraz Związkiem Legionstów i Peowiaków - Koło w Argentynie, programy uroczystości
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki