Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 146: Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

Daty skrajne
1945-2015
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
Artykuły w prasie na temat Instytutu, sprawy organizacyjne, życiorysy członków, protokoły, sprawozdania, kroniki, klepsydry, dyplomy, korespondencja
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Sprawy organizacyjne i osobowe
1 Początek działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie - statut, odezwa, protokół założycielski 1947 1947 pol.
2 Materiały organizacyjne - regulaminy, statuty, zmiany do statutów, powstanie organizacji "The Joseph Pilsudski Institute of Research Limited" - Memorandum and articles of association, Certificate of Incorporationa (1966) 1950 1983 pol., ang.
3 Skład osobowy Rady Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie 1965 1978 pol.
4 Członkowie Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie - życiorysy, wspomnienia pośmiertne, klepsydry 1974 2015 pol.
5 Odznaczenia członków Instytutu - korespondencja, kopie wniosków, materiały robocze 2008 2008 pol.
Działalność Instytutu i Wydziału Studiów
6 Protokoły, sprawozdania, notatki i pisma Wydziału Studiów i Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie 1947 1984 pol.
7 Wyciągi z protokołów z posiedzenia Rady Instytutu, uchwały Rady Instytutu oraz oświadczenia członków Rady Instytutu 1958 1968 pol.
8 Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie - raport, zestawienie zasobu Instytutu, obliczenie wydatków na wykonanie powiększeń z mikrofilmów AGND 1959 1978 pol.
9 Wykaz darów pieniężnych do Instytutu z lat 1978/1979 - zestawienie darczyńców 1979 1979 pol.
10 Korespondencja Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie 1961 1988 pol.
11 Korespondencja z biskupem Władysławem Rubinem i władzami kościelnymi 1974 1978 pol.
12 Porządek obrad Zarządu Instytutu, sprawy budżetowe, sprawozdania 1952 1988 pol.
13 Sprawa Jerzego Kędzierskiego - korespondencja, notatki 1954 1956 pol.
14 Sprawa prac historycznych Wadysława Pobóg-Malinowskiego i jego sporu z Instytutem - korespondencja, protokoły z posiedzeń, projekty uchwał, wycinki prasowe 1958 1964 pol.
15 Sprawa referatu Aleksandra Kędziora "Wspomnienia o gen. Rozwadowskim" wygłoszonego na zebraniu naukowym Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Naukowego w Londynie oraz publikacji płk. Tadeusza Machalskiego 1962 1980 pol.
16 Sprawa wydawnictwa "Wspomnienia o gen. Rozwadowskim" płk. Kornela Krzeczonowicza - korespondencja 1983 1983 pol.
17 Konkurs dla młodych "O stosunku współczesnego pokolenia młodzieży polskiej do Józefa Piłsudskiego" - prace konkursowe, zgłoszenia, godła uczestników 1947 1949 pol.
18 Ankieta "Jak zostałem Piłsudczykiem", skierowana do członków Instytutu 1960 1960 pol.
19 Umundurowanie 1 Pułku Ułanów Beliny - ankieta w sprawie umundurowania i odpowiedzi na ankietę 1960 1960 pol.
20 Nagroda Kustosza Pamięci Narodowej w 2009 roku - korespondencja, wycinki prasowe, druki ulotne 2009 2009 pol.
Materiały do historii Instytutu
21 Materiały do historii Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie - opracowania Barbary Mekarskiej-Kozłowskiej, Zbigniewa Kowalskiego, gen. Tadeusza Alf-Tarczyńskiego, wiersz Haliny Smoleńskiej o Instytucie, fragmenty rękopisów dot. Historii Instytutu 1970 2007 pol.
22 Zofia Kijańska "Kronika Instytutu Józefa Piłsudskiego z lat 1947-1982" 1982 1991 pol.
23 Dyplom-podziękowanie Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego za wsparcie budowy pomnika w Łodzi 2000 2000
Sprawy krajowe po II wojnie światowej
24 Sprawozdanie z działalności ośrodka łączności "Franek" 1945 1950 pol.
25 Memoriały i materiały dot. sowieckiej akcji w świecie i jej przeciwdziałanie 1947 1949 pol.
26 Analizy i materiały dot. sytuacji w Polsce komunistycznej, działań w przypadku konfliktu Wschodu z Zachodem 1952 1953 pol.
27 Polski Ośrodek Przeciwkomunistyczny w USA - projekt regulaminu, ramowe wytyczne i wskazania taktyczne w polskiej akcji przeciwkomunistycznej 1947 1947 pol.
28 "Człowiek w Polsce współczesnej" - analiza sytuacji w kraju pod rządami komunistów 1953 1953 pol.
Opracowania i wspomnienia
29 Materiały robocze, abstrakty artykułów, przygotowane do przesłania do "Historical abstracts" 1954 1955 pol.
30 Tematy badawcze - sprawy wydawnicze (w tym dot. wydania "Rok 1920 Józefa Piłsudskiego") 1963 1986 pol.
31 Bibliografia dot. opracowań o Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego i organizacji niepodległościowych, przesłana do Instytutu z różnych polskich i polonijnych instytucji oraz Biblioteki Narodowej w Paryżu (wraz z notatkami) 1982 1982 pol.
32 Sekcja Relacyjna Wydziału Studiów Instytutu - wskazówki dot. składania relacji, plan pracy sekcji, projekt komunikatu i kwestionariusza, zapis wypowiedzi Józefa Piłsudskiego o konieczności spisywania wspomnień 1949 1964 pol.
33 Relacja Ewy Niepokoyczyckiej o masakrze na Placu Teatralnym w Warszawie (1905 r.?) 1971 1971 pol.
34 Wspomnienia i opracowania dot. czynu niepodległościowego w 40. lecie wymarszu I Kadrowej - rękopisy I wersje robocze artykułów do wydawnictwa, korespondencja z autorami 1954 1954 pol.
35 50. lecie czynu zbrojnego Józefa Piłsudskiego - korespondencja, wykazy artykułów, scenariusz audycji radiowej, artykuły prasowe 1964 1964 pol.
36 Ludwik Zakrocki, Stanisław Biegański "Materiały do zagadnienia organizacji naczelnych władz sił zbrojnych w latach 1936-1946" 1952 1952 pol.
37 Janusz Jędrzejewicz "Myśl państwowa Piłsudczyków w okresie 1918-1935" 1955 1955 pol.
38 Opracowania Tadeusza Alf-Tarczyńskiego i wspomnienia pośmiertne (Tadeusza Święcickiego, Leopolda Lisa-Kuli, Ludwika Naimskiego oraz Józefa Smoleńskiego) pol.
39 Opracowania i fragmenty artykułów "Sosnkowski o Piłsudskim"; "Okręg belgijski ZWZ i Związku Strzeleckiego za lata 1909-1914", wypisy z artykułów i uwagi Stanisława Biegańskiego 1972 1972 pol.
40 Opracowania obcojęzyczne "Joseph Pilsudski -marchel de Pologne et Chef d'Etat"; Poland's rebirth and the struggle for her frontiers" (fragment) 1971 1971 ang, fr.
41 "Posłuszeństwo i zaufanie" - referat dot. Posłuszeństwa w wojsku 1952 1952 pol.
Ulotki i wycinki prasowe
42 Ulotki, programy imprez 1964 2009 pol.
43 Wycinki prasowe - artykuły dot. Instytutu, informacje o darowiznach, wspomnienia zmarłych, artykuły o współpracownikach Instytutu 1985 2003
44 Wycinki prasowe i kopie artykułów dot. spraw niepodległościowych, Instytutu i osób z nim związanych 1947 2008 pol.