Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 149: Związek Ziem Północno-Wschodnich RP w Wielkiej Brytanii

Daty skrajne
Opis zespołu
Związek Ziem Pólnocno-Wschodnich RP miał na celu utrzymanie łączności pomiędzy obywatelami RP pochodzącymi z tych ziem oraz opiekę nad tymi ziemiami i ich ludnością. Związek powstał w Anglii podczas II wojny światowej
Opis zawartości zespołu
Biuletyny, statut
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki