Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 159: Archiwum Jadwigi i Stefana Wojstomskich

Daty skrajne
Opis zespołu
Wojstomski Stefan (1900-1975) - W latach 1918-20 w 5 Dywizji Strzelców Polskich na Syberii (tzw. "Sybiracy"), walczącej z bolszewikami wraz z rosysjkimi oddziałami, wosjkami Ententy i Korpusem Czechosłowackim, po kapitualcko w niewoli sowieckiej. Po wojnie w Polsce studiował dyplomacje. Od 1928 r. pracuje w Kancelarii Prezydenta RP jako Sekretarz Szefa Kancelarii. Po studiacj w Paryżu (stypendium MSZ), pracuje w Wydziale Wschodnim MSZ (ref. sowiecki), a następnie jako sekretarz Polskiej Delegacji do komisji granicznej polsko-łotewskiej). W 1933 przeszedł do Minsterstwa Wojsk, a od 1936 do Biura Studiów Oddziału II Sztabu Głównego. W wrześniu 1939ewakuowany do Rumunii, następnie po wkroczeniu Niemców do Bukaresztu ewakuuje się na Bliski Wschód, gdzie wykłada w polskich szkołach i na kursach, pracuje również w PCK. Od 1946 r. w Anglii. Jadwiga Wojstomska (1904- ) Uczestniczka Powstania Warszawskiego, od 1945 w Służbie PomocniczejKobiet przy II Korpusie we Włoszech
Opis zawartości zespołu
1. Wojstomski Stefan: dokumenty osobiste - dowody, paszporty,świadectwa, zaświadczenia, dokumenty harcerskie; 2. Jadwiga Wojstomska - dokumenty osobiste; 3. Zdjęcia "Sybiraków" zarówno z czasów walk z bolszewikami, jak też późniejszych - okres międzywojenny , II wojna Światowa i okres powojenny, kopie dokumentów
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki