Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 161: Wojciechowscy Bronisław (1893-1966) i Jadwiga (1891-1981)

Daty skrajne
Opis zespołu
Wojciechowski Bronisław (1893-1966) - działacz niepodległościowy (Zarzewie), żołnierz Legionów Polskich, działacz gospodarczy (przemysł naftowy) i polityczny, w czasie wojny w konspiracji ZWZ-AK, po wojnie w Polsce, działał pod koniec życia w Związku Emerytów i Rencistów Wojciechowska Jadwiga (1891-1981)
Opis zawartości zespołu
Wspomnienie syna o ojcu Bronisławie, wspomnienia Jadwigi Wojciechowskiej (zawierają również wspomnienia z czasów Powstania Warszawskiego) - maszynopis
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki