Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 162: vacat - Dowództwo I Korpusu Oddział II w Wielkiej Brytanii - orzeniesiono do zespołu nr 27

Daty skrajne
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
1. Prawicowa agitacja polityczna i kolportaż wydawnictw w wojsku polskim w Szkocji przez Zygmunta Przetakiewicza - teczka sprawy (korespondencja, notatki, załączniki, wyrok); 2. Meldunki informacyjne Dowództwa I Korpusu Referat Kontrwywiadu, głównie w kwestii irlandzkiej i gen. Sergiusza Zahorskiego, do szefa Oddziału II przy Naczelnym Wodzu (np.sprawa wojsk polskich stacjonujacych w Szkocji i zagrożenia agitacji antyangielskiej ze strony Irlandek)
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki