Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 167: Archiwum Antoniego Glanowskiego

Daty skrajne
Opis zespołu
Antoni Glanowski (1898 -1975) - pułkownik. Legionista, w latach 1916-1917 w niewoli rosyjskiej, ucieka z niej do Murmańska a stamtąd wydostaje się do Francjii oraz do armii gen. Hallera. W 1940 r. Wywieziony przez Sowietów do Kazachstanu. Po wyjściu do Azji Środkowej z ZSRR, nie dostaje przydziału. Po zakończeniu II wojny światowej osiedlił się w Anglii, przewodniczący m.in. Centralnego Sądu Partyjnego PPS.
Opis zawartości zespołu
1. Wspomnienia; 2, 4. Załączniki do danych personlanych Glanowksiego, zdjęcia; rękopis opracowania historycznego "Przeprawa Murmańska" A. Glanowskiego
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki