Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 182: Archiwum Czesława Ciechońskiego

Daty skrajne
Opis zespołu
Ciechoński Czesław (1900- ?) - podpułkownik, komandos. Służył w I Brygadzie Legionów Polskich od 1915 r. Od poł 1919 r. w 5 p.p. Legionów w Wojsku Polskim. W 1920 i 1924 r. w osobistej ochronie Piłsudskiego. We wrześniu 1929 r. w stopniu kapitana, dowódca 1 kompanii Koronowksiego baonu ON - bitwa o przeprawy pod Buszkowem, bitwa pod Kutnem, obrona Warszawy. Poprzez Rumunię, Szwajcarię (gdzie był więziony), przedostaje się do Francji i Hiszpanii (gdzie prowadził tajny werbumek). W 1940 r. Dowódca Kompanii Samodzielnej w Niort. W 1942 r. zastępca dowódcy Comando. Po wojnie w Londynie, wielokrotnie odznaczony, awansowany w 1964 na majora a w 1972 na podpułkownika
Opis zawartości zespołu
1. Artykuły, wspomnienia, fragment powieści (sięgające okresu I wojny światowej); 2. Życiorys, dokumenty mianowania, nadania odznaczeń, korespondencja oficjalna i prywatna (korepsondencja oficjalna - wojskowa (raporty, itp.), notatki (biogramy), dokument Ciechońskiej Haliny - Certyficate of Registration (1940-45) oraz zdjęcia
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki