Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 185: Herzog Józef (1901-1983), pułkownik

Daty skrajne
Opis zespołu
Herzog Józef (1901-1983), pułkownik, żołnierz I Brygady Legionów, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, kampanii wrześniowej 1939 r., jeniec obozu w Woldenbergu, więzień polityczny PRL, prezes Okręgu Krakowskiego Związku Legionistów, wiceprezes Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego
Opis zawartości zespołu
1. Nekrologi, zdjęcia z pogrzebu, mowy pogrzebowe, wspomnienia o zmarłym; 2. Życiorys, materiały dot. Kopca Piłsudskiego w Krakowie - m.in. Korepsondencja z władzami cywilnymi i wojskowymi PRL, druki ulotne, memoriały, teksty przemówień, korespondencja z Tadeuszem Lwem, Tadeuszem Herzogiem i innymi, wiersze, wycinki prasowe; 3. Wspomnienia z kampanii 1939 r. Grupa operacyjna "Piotrków"
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki